O sboru

Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky z. o. byl založen v září 2019. Tehdy se 19 mužů domluvilo, že budou pokračovat v tradici mužského sboru Kollár, který v Poličce působil v druhé polovině 19. stol. Cílem tohoto spolku je sborový zpěv a zpívání při různých příležitostech pro město Polička, včetně jeho propagace doma i v zahraničí.

Určení názvů současného sboru bylo jasné od počátku. V naší vlasti nezpívá žádný mužský sbor, který by ve svém názvu nesl jméno našeho rodáka B. Martinů. A tak jednomyslně sbor přijal název MPS B. Martinů. Velmi rádi jsme přijali i návrh jednoho z členů, starosty města J. Martinů, aby název obsahoval i rodné město B. Martinů. Město Polička se tím ujalo role hlavního sponzora a sbor je tak vybaven základními potřebami pro provoz, vč. stejnokrojů.

I přes nepřízeň situace v letech 2020 a 2021, sbor vytvořil základní repertoár, ve kterém jsou skladby našich i světových velikánů, vč. B. Martinů. Dále úpravy národních písní, spirituály a úpravy lety prověřených slavných světových hitů. Svá koncertní vystoupení zahájil v srpnu 2021

Sbor má formu spolku, v čele je rada tří zvolených zástupců a sbormistrem je Oldřich Růžička.

V současné době je zpívajících členů je 18 + 3 nezpívající.

Sbor je stále otevřen novým zájemcům. Počet členů není zatím limitován. Cílem je zapojit do sboru 25–30 mužů z Poličky a okolí.

V současné době má sbor svoji "základnu" v salonku restaurace U plůtku.

Sbormistr

Sbormistr Oldřich Růžička (1955)

Po absolvování LŠU (housle, trubka) působil dva roky u vojenské hudby v Klatovech. Po studiu pedagogiky učil na ZUŠ a Gymnáziu. Více jak 40 let se věnuje sólovému a sborovému zpěvu. Byl členem Musica Sarensis. Tento pěvecký sbor získal nejvyšší ocenění na soutěžích v ČR, v Římě, v Německu, Slovensku. V letech 2019 – 2020 byl členem Pěveckého sdružení Moravských učitelů. Jako sbormistr vedl od 80. let studentské a smíšené sbory. Od roku 2012 je také sbormistrem mužského sboru Vocatus Ecumenicus městyse Jimramov. Od září 2019 je sbormistrem MPS B. Martinů města Poličky.


Sponzoři